top of page

Våra konsultjänster

Kan bidra till ökad effektivitet, kvalité, service och ökad lönsamhet för ert företag på sikt. 

Som en del i varje uppdrag gör vi uppdragsbeskrivning och behovsanalys.

Uppdragsprocess

Under pågående uppdragsprocess hålls möten och regelbunden kommunikation.

Vi arbetar med uppdrag enligt ert önskemål och behov samtidigt som vi använder vår kunskap och kompetens.  

bgImage

Förbättra er logistik

Logistikutredning med kartläggning och analys av verksamheten, framtagning av åtgärdsplaner och implementering av förbättringar samt uppföljning.

Öka er försäljning

Formulera mål för försäljning, ta fram försäljningsplaner, kontakta befintliga, nya kunder och genomföra kundundersökningar samt kundbesök. Ta fram offerter och avtal samt förhandla. Utveckla order- och reklamationshantering samt kundservice.

Contentplan för sociala medier

Digitalisera er marknadsföring. Planering  av marknadsföring för sociala medier.  Vilka typer av inlägg på sociala medier ska finnas och under vilka tidpunkter. På vilka sociala medier finns era kunder.

Miljö och kvalitétsarbete

Organisera och förbättra hållbarhetsarbetet genom att ta fram mål, processer och planer för miljö- och kvalitetsarbetet. Samt säkerställa att ert företag uppfyller kraven för miljö- och kvalitéts certifieringar och är i enlighet med gällande ISO standarder.

Leverantörsamarbete ​

Kartlägga, analysera och utveckla samarbetet med leverantörer.  Ta fram förslag och planer på samarbete med leverantörer. 

Webbanalys 

Ni har redan en etablerad webbplats eller E-handel och vill att fler besökare stannar kvar på er webbplats, gör konvertering som leder till ökad försäljning och ni vill få nya besökare.  Vi checka av enligt ert önskemål och skapar webbanalysen enligt ert behov och vår kunskap.  

bgImage

Kravställning för E-handel

Vi skriver en kravställning för ert företag som vill skaffa E-handel. Vi checka av enligt ert önskemål och skapar kravställningen enligt ert behov och vår kunskap. Vilka funktioner, användarvänlighet, layout och seo är några exempel på vad vi har med i kravställningen.

Kravställning för webbplats

Vi skriver en kravställning för ert företag som vill skaffa webbplats. Vi checka av enligt ert önskemål och skapar kravställningen enligt ert behov och vår kunskap. Vilka funktioner, användarvänlighet, layout och seo är några exempel på vad vi har med i kravställningen.

Fotografering och text

Vi kan hjälpa till att fota och skriva text till er webbplats och till nyhetsbrev.

bgImage

Boka möte med oss

Telefonnummer: +46 (0)70 254 86 52

Vi arbetar med uppdrag enligt ert önskemål och behov samtidigt som vi använder vår kunskap och kompetens.  
bottom of page