top of page
bgImage

Boka möte med oss

Vi har erfarenhet och kompetens inom verksamhetsutveckling och digital affärsutveckling. Som en del i varje uppdrag gör vi uppdragsbeskrivning och behovsanalys. Kommunikation och planering är viktigt under pågående uppdrag. 


Välkommen att kontakta oss för att veta mer hur vi kan hjälpa just ert företag

Telefonnummer 

+46 (0)70 254 86 52

E-mail

info@asvbusinessconsultingandnews.com

Vi hjälper till att öka ert företags lönsamhet på sikt.

Förbättra er logistik

När ni har behov av att se över och förbättra er logistikverksamhet, med avseende på bland annat lager och transporter.

Öka er försäljning

Vi kan hjälpa till att utveckla och förbättra er försäljning inom er verksamhet. Genom att bland annat ta fram offerter och avtal. Utveckla order- och reklamationshantering samt kundservice.​

Miljö och kvalité

När ni har behov av att utveckla ert hållbarhetsarbete. Samt säkerställa att kraven för miljö- och kvalitéts certifieringar uppfylls.

Digital affärsutveckling

När ni har behov av att se över er digitala resa. Vi gör webbanalys, kravställning för webbplats, kravställning för E-handel,  contentplan planering för sociala medier. Vi kan hjälpa till att fota och skriva text till er webbplats och till nyhetsbrev.

Låt ert företag utvecklas med oss! Hur vill ert förtag se ut i framtiden? Vill ni ha vägledning som gör att ni lyckas på vägen till era mål? Då ska ni anlita oss.

Med erfarenhet av logistik, försäljning , miljö och kvalitetsarbete samt webbanalys, kravställning för webbplats, kravställning för E-handel, contentplan, fota och skriva till webbplats och nyhetsbrev . Vi hjälper från små till stora företag inom olika branscher. Vi utgår från ert företags behov och ser till att ni utvecklas med rätt riktlinjer för att på sikt öka ert företags lönsamhet.

bgImage

Verksamhetsutveckling och Digital affärsutveckling

Hur vill ert företag utvecklas?

Vilka målsättningar har ni haft och vilka målsättningar är viktiga framöver? Vi hjälper till med att nå era mål.

bottom of page